מחירים

השכרה

40

לחודש שכירות ( מינימום שנה מראש )

* מחירים – התוכנה זוג לשידוכים זוג – התוכנה לשידוכים ניתנת לשימוש בגרסה מלאה חינם לחודש התנסות ללא הגבלה וללא כל התחייבות מראש. בסיום תקופת ההתנסות ואבחון התוכנה במגוון הפעולות הרבות בשידוכים, התוכנה ממשיכה לעבוד בהגבלות של הוספה, מחיקה או עדכון של פרטי מנויים. הנתונים נשמרים וניתן להמשיך לעבוד על התוכנה מאותה נקודה בה הסתיימה תקופת ההתנסות