חיפוש נופש בארץ ובעולם | בכל מכל כל

מקור: חיפוש נופש בארץ ובעולם | בכל מכל כל

סרטון הדרכה – מחיקת מנוי קיים

סרטון הדרכה – מאפייני חיפוש של המנוי

סרטון הדרכה – הגדרת תמונות מנוי

סרטון הדרכה – הוספת מנוי חדש

סרטון הדרכה – משימות לביצוע

סרטון הדרכה – אינדקסים

סרטון הדרכה – גיבוי נתונים

סרטון הדרכה – סיסמת כניסה לתוכנה